menu
Znajdź adres lub transakcji:

Bieżące transakcje

Loading ...

Co to jest Bitcoin

Jest to innowacyjna cyfrowa waluta i system płatności, przedstawiony w 2009 roku przez człowieka, który występował pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Pomysł ten zaproponował światu jako open-source.

Bitcoin jest całkowicie odmienny od klasycznych konwencjonalnych walut, dlatego ważne jest zrozumienie kluczowych własności Bitcoinu, którymi są:

  • Pełna decentralizacja. Bitcoiny są emitowane i zarządzane bez organu centralnego, co znaczy, że nie istnieje żadna władza, firma lub bank, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na walutę. Jest zatem zupełnie niemożliwe fałszowanie waluty, blokowanie kont, sterowanie przepływami środków pieniężnych lub spowodowanie inflacji. W sieci nie istnieje żaden centralny punkt, ani nikt, kto mógłby podejmować decyzje o sieci.
  • Bitcoiny są specjalistycznym softwarem zaprogramowanym tak, aby nowe monety były wypuszczane stabilnym, ale ciągle malejącym tempem. Ilość monet w obiegu ma w końcu osiągnąć 21 milionów, co ma być około 2140 roku.
  • Transakcje płatnicze są dokonywane bez żadnych lub przy minimalnych opłatach.
  • W przeciwieństwie do większości walut Bitcoin nie jest zależny od zaufania do jej emitenta  czy też pośrednika (banku, państwa…). Do prowadzenia transakcji wykorzystuje się rozproszoną bazę danych w węzłach sieci peer-to-peer.
  • Można wysyłać i odbierać jakiekolwiek kwoty pieniędzy w dowolnym miejscu i z kimkolwiek na świecie.
  • Bitcoiny mogą być przechowywane w komputerze osobistym w formie pliku z portfelem  albo na specjalnym HW (sprzęt). Ewentualnie mogą być również przechowywane przy pomocy usługi trzeciej strony. Jest jednak możliwe, aby mieć portfel całkowicie offline (na papierze).
  • Każdy Bitcoin jest podzielny na 8 miejsc po przecinku, co mu umożliwia dzielić Bitcoin na duże ilości jednostek waluty. Najmniejszą jednostką jest więc 0.000 000 01 BTC, co się nazywa Satoshi. Jeśli nawet ta jednostka nie będzie wystarczająca, jest możliwe ten dziesiętny przecinek jeszcze przesunąć w przeciwieństwie od ostatecznej ilości Bitcoinów.


Video wyjaśnia, w jaki sposób działa waluta Bitcoin. ( Angielski z polskimi napisami)

W 2012 roku powstała Fundacja Bitcoin, która dba o infrastrukturę dotyczącą Bitcoina. W praktyce to znaczy, że monitorują ewentualne zagrożenia i przeciwnie, dążą do poprawy kodu źródłowego. Organizują konferencje i promocję waluty. Ze względu na zdecentralizowany charakter sieci, Fundacja ta nie ma żadnych specjalnych uprawnień. 


Coingi bitcoin exchange

Kurz Bitcoin