menu
Znajdź adres lub transakcji:

Bieżące transakcje

Loading ...

Słownik pojęć

ASIC

Specjalnie utworziny chip, który stara się o jak najszybsze obliczenia SHA-256 w odniesieniu do najniższego poboru elektrycznej energii. Główna produkcja jest skoncentrowana přede wszystkim w Chinach, gdzie również dzięki temu koncentruje się duża część wydobycia Bitcoina.

BIP32

BIP (Bitcoin Improvement Proposals) opisują posczególne ulepszenia Bitcoina. BIP32 konkretnie przynosi dużą zmianę w sposobiwe, jak się przeprowadza zrchiwizowanie kluczy do Bitcoinovych adresów. W porównaniu z koniecznością archiwizowania wokół ciągle nowych kluczy do generowanych adresów przynosi Seed, z którego poszczególne adresy są pobierane. Wystarczy więc tylko wykonać kopię zapasową Seed.

BIP39

Poprawia Seed tak, aby używał łatwo zapamiętywalne słowa, definiuje listę 2000 angielskich słów, które są dobrane tak, aby były jak najbardziej unikalne, a pierwsze litery już się nie powtarzały.

BIP44

Definiuje kolejność, w jakiej są generowane nowe adresy nad protokołem BIP32. Celem jest kompatybilność przy generowaniu adresów między poszczególnymi rodzajami portfeli.

Bitcoin adres

Adres jest to unikalny ciąg znaków, który Wam umożliwi przyjmować Bitcoiny. Wygląda na przykład tak: „1C2McBicWzrNDmDp3VtSaTjkyvbzpVRotE“. Jest to możliwe rozumieć również jako kombinacje numeru konta z symbolem zmiennym razem. Wiele portfeli generuje nowy adres dla każdej przychodzącej płatności, aby w ten sposób odróżnił poszczególne płatności i zarówno ochronił historię płatności użytkownika.

Block

Cały Blockchain zawiera indywidualne Blocky, które są tworzone średnio po 10 minutach. Należy to rozumieć jako papier A4, opisany transakcjami, które odbyły się w ciągu 10 minut. Poszczególne bloki są numerowane, hashowane i wzajemnie do siebie się odnoszą, aby nie było możliwe podrobienie Blocku.

Blockchain

Blockchain jest dystrybuowany „zapis księgowy“ o wszystkich operacjach na wszystkich adresach. Jest publiczny i posortowany chronologicznie. Blockchain ma pobrany każdy użytkownik Bitconowej sieci, więc wszyscy użytkownicy wiedzą ile i jaki adres posiada Bitcoinów. Nie wiedzą jednak, do kogo dany adres należy.

BTC

Jest to skrót wirtualnej waluty Bitcoin.

BTX

BTX to oficjalny skrót dla waluty Bitcoin na giełdzie.

FIAT měna

Jest to konwecjonalna waluta wydawana przez bank centralny. (dolary, eura, koruny, itd..)

Hash

Jest to algorytm, który przekształca dane wejściowe na „względnie“ małe numery. Funkcja ta w większośc jest stosowana do szybszego porównania tabeli albo porównywania danych.

Hash rate (hashrate)

Hashrate jest swoista wielkość w sieci Bitcoin. Jednostką jest „hash/s“ (ilość hashów na sekundę). Średnia karta graficzna osiąga na przykład wydajność 400 MHash/s. Ogólna wydajność sieci w sierpniu 2016 roku pokazuje w przybliżeniu 1 550 000 THash/s.

HD portfel

The Hierarchical Deterministic (HD) jest to rodzaj portfela, który generują adresy z jednego Seedu, który wygeneruje przy zakładaniu portfelay. Wyastarczy więc po prostu wykonać archiwizację w formie 24 słów, dzięki którym może użytkownik kiedykolwiek ponownie wygenerować wszystkie swoje adresy z Bitcoinami. 

Trudność

Służy do regulacji tworzenia nowych bloków do sieci. Gdyby wydajność całej sieci się podwojiła, podwoiłaby się również szybkość tworzenia bloków, co jest nieporządane. Sieć się w związku z tym sama reguluje i zwiększa trudności znalezienia nowego bloku dwukrotnie tak, aby nowe bloki powstawały w przybliżeniu po 10 minutach.

Portfel (wallet)

Jest to oprogramowanie, które pracuje z Bitcoinową siecią. Główną funkcją jest odbieranie i wysyłanie poszczególnych Bitcoinów.

Pool (bitcoin pool)

Biorąc pod uwagę ogromną ilość górników w sieci, zmniejsza się prawdopodobieństwo terminowego znalezienia właściwego hasha nad blokem. Tak więc górnicy zaczęli łączyć się w tzw. Mining poolach, gdzie poszukuą właściwy hash wspólnmie jako jeden zespół. Jeśli komuś z poolu uda się znaleźć nowe Bitcoiny, podzieli sie z innymi zgodnie z wydajnością, którą wspólnemu poolu świadczą.

Rok 2030 i 2140

Zdecydowana większość Bitcoinów będzie eksploatowana już w 2030 roku, ale szczątki będą poszukiwane aż do 2140 roku. Potem już Bitcoinów nie będzie się tworzyć a minerzy będą pracować tylko na opłaty transakcyjne. Kiedy miner znajdzie nowy blok (rozwiąże pierwszy) dostanie nagrodę, włącznie z wszystkimi opłatami transakcyjnymi, które zweryfikował. 

Satoshi

Satoshi jest najmniejszą możliwą jednostką Bitcoina. Każdy Bitcoin można podzielić aż na 8 miejsc po przecinku, 1 satoshi = 0.00000001 BTC.

Scrypt

Jako zamiennik za SHA-256, który wykorzystuje Bitcoin zaczął Litecoin wykorzystywać tzw. Scrypt. Jest to kolejny sposób obliczenia hasha nad transakcjami. Scrypt używa dla swoich obliczeń pamięć, więc się dla niego o wiele trudniej wytwarza specjalny HW ASIC.

Scrypt-N

Podobnie jak Scrypt używa do swoich obliczeń pamięć, tą jednak dynamicznie zmienia tak, aby nie było można do obliczeń tego algorytmu wytworzyć specjalnego HW (ASIC).

Seed

Jest to wejściowe słowo/słowa, z których generują się Bitconowe adresy. Nowoczesne portfele wykorzystują je w ten sposób, że użytkownicy na początku wygenerują 24 słowa, które użytkownik zarchiwizuje i dzięki temu może sobie portfel kiedykolwiek odświeżyć. 

SHA-256

SHA jest skótem Secure Hash Algorithm. Jest to powszechna funkcja haszująca, która z danych wejściowych wytwarza wyjście (odbicie) stałej długości.
Idbicie jest też oznaczane jako kontrolna suma, fingerprint, hash. Jego główną cechą jest, że niewielka zmian na wejściu prowadzi do wielkiej zmiany na wyjściu, tj. do utworzenia zasadniczo różniącego się odbicia.

Wydobycie (mining)

Powstaje przez emisję nowych Bitcoinów przy potwierdzaniu transakcji, które przebiegają przez sieć Bitcoinową. Tzw. górnicy weryfikują płatności poszczególnych użytkowników i tworzą nowe bloki. Ten, któremu uda się jako pierwszemu utworzyć hash nad nowym blokiem z pożądanym poziomie trudności, ma prawo dodania nowych Bitcoinów do sieci. W ten sposób „wydobył“ nowe Bitcoiny, w tm przypisanie opłaty za transakcje.

Volatilita

Volatilita znaczy w jaki sposób waha się kurs waluty. Bitcoin jest bardzo volatilny (zmienny), jest w stanie w ciągu jednego tygodnia zyskać albo stracić na wartości nawet 100 dolarów.

Xprivate

Podobnie jak xpub, chodzi o główny hash wygenerowany z Seedu, ale w odróznieniu od xpubu nie generuje adresów, ale prywatne klucze do adresów, które są generowane hashem xpub. Ten xprivate jest zwykle z powodu bezpieczeństwa nie do wydobycia z portfela.

Xpub

Jest to główny hash, który generuje się z Seedu. Z tego xpub stopniowo generują się poszczególne Bitcoinowe adresy.

X11

Jest to łąńcuchowe hashowanie, które wykorzystuje DASH. Jest odporne na ASIC, jednak nieco bardziej przyjazne dla kart graficznych niż Scrypt-N. (tak bardzo karty nie przegrzewa)

21 000 000 BTC

Dlaczego będzie wydobyte tylko 21 milionów BTC?
Po uruchomieniu sieci była nagroda 50 BTC i każde 4 lata obniża się o połowę. Na końcu 2012 roku emisja spadła do 25 BTC / 10 minut, za 4 lata w 2016 roku ponownie spadła do 12.5 BTC / 10 minut i będzie się dzielić do czasu, kiedy nie będzie możliwe jej niczym podzielić. (rok 2140)

Kurz Bitcoin